Zájmena MYSELF, YOURSELF, HIMSELF, HERSELF

Typ: 2 - mírně pokročilí