Přepis lekce ANGLICKÁ ČASOVÁ SOUSLEDNOST - cvičení

Úroveň: Text PDF
Typ: 2 - mírně pokročilí