NEPRAVIDELNÁ SLOVESA jednoduše, 1. ČÁST - blow, blew, blown

Typ: 2 - mírně pokročilí