MODÁLNÍ vs. VÝZNAMOVÁ slovesa

Typ: 1 - (věční) začátečníci