KEYS - nabalovací metoda

Typ: 2 - mírně pokročilí