ANGLICKÝ PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - polopatě

Typ: 2 - mírně pokročilí