ANGLICKÁ OSOBNÍ ZÁJMENA v podmětném, předmětném a přivlastňovacím tvaru

Úroveň: TABULKA ZÁJMEN OSOBNÍCH
Typ: 1