ANGLICKÁ OSOBNÍ ZÁJMENA, podmětná, předmětná, přivlastňovací

Úroveň: poslechová lekce angličtiny - osobní zájmena
Typ: 1